A play about the extraordinary life of Welsh politician David Lloyd George, written and directed by David J Britton, Head of English & Creative Writing and Professor of Dramaturgy at Swansea University, and performed by Bafta Cymru-winning actor Richard Elfyn
Set in Antibes, France, on his 50th wedding anniversary, with mystery, charm, poetry and much humour, this speculative drama follows Lloyd George’s imagination through his imperfect past into dreams of further conquests, personal and political.

Host: Friends of the Lloyd George Museum

Drama am fywyd rhyfeddol y gwleidydd o Gymru David Lloyd George wedi ei hysgrifennu a’i chyfarwyddo gan David J Britton, Pennaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ac Athro Dramäwriaeth ym Mhrifysgol Abertawe, a’i pherfformio gan enillydd Bafta Cymru Richard Elfyn, .
Wedi ei gosod yn Antibes, Ffrainc, ar ben-blwydd ei briodas aur, gyda dirgelwch, swyn, barddoniaeth a llawer o hiwmor, mae’r ddrama fyfyrgar hon yn dilyn dychymyg Lloyd George drwy ei orffennol amherffaith i fyd breuddwydion ei goncwestau pellach.

Gwesteiwr : Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George

 

Wednesday 28 February 2024

Start Time: 7.30pm

London Welsh Centre 157-163 Grays Inn Road, WC1X 8UE

Tickets £15

Click Below for Tickets..

Book now

LONDON WELSH CENTRE

Are you interestedin Our Events?


Privacy Preference Center