One-Day Welsh Language Course 26.11.16

Join our next One-Day Welsh Language Course at The London Welsh Centre. Enjoy a full day of Welsh language lessons with an experienced tutor in a friendly atmosphere.  The day caters for all levels, from beginners to fluent speakers looking for an opportunity to practise their conversation skills. The day runs from 9am – 3.30pm on Saturday 26 November. Lunch + drink in the bar at the end of the day included in the price. For more information visit www.londonwelsh.org/learn-welsh/cwrs-undydd-one-day-course/

Cwrs Undydd Dysgu Cymraeg 26.11.16

Ymunwch â’n Cwrs Undydd Dysgu Cymraeg nesaf yng Nghanolfan Cymry Llundain. Dewch i fwynhau diwrnod cyfan o wersi Cymraeg dan arweiniad tiwtor profiadol mewn awyrgylch cyfeillgar. Darperir gwersi ar gyfer ystod o ddysgwyr, o’r sawl sy’n dechrau dysgu i siaradwyr mwy profiadol sydd yn awyddus i ymarfer eu sgiliau sgwrsio. Cynhelir y cwrs o 9am – 3.30pm ar ddydd Sadwrn 26 Tachwedd. Ceir cinio + diod yn y bar ar ddiwedd y dydd yn rhan o’r pris. Am ragor o wybodaeth ewch i www.londonwelsh.org/learn-welsh/cwrs-undydd-one-day-course/