One Day Welsh Course | Cwrs Undydd Cymraeg

The One Day consists of a full day of Welsh language lessons, in a friendly atmosphere with experienced tutors.  The day caters for all levels, from beginners to fluent speakers looking for an opportunity to practise their conversation skills and widen their creative skills.

Lunch included and a drink in the bar at the end of the day.

Levels available: Beginners, Intermediate 1, Intermediate 2, Advanced 

 

Mae’r Cwrs Undydd yn cynnwys diwrnod cyfan o wersi Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar dan arweiniad tiwtor profiadol. Darperir gwersi ar gyfer ystod o ddysgwyr, o’r sawl sy’n dechrau dysgu i siaradwyr mwy profiadol.

Darperir cinio a diod yn y bar ar ddiwedd y dydd.

Y lefelau: Dechreuwyr, Canolradd 1, Canolradd 2, Uwch

Book now
LONDON WELSH CENTRE

Are you interestedin Our Events?


Privacy Preference Center